Rating Sistemi

Paylaş:

Rating Sistemimiz

Dünyanın en önemli indeksleri; dergileri, akademisyenleri, ülkelerin akademik yapısını, üniversitelerini reytingleyerek kalite göstergeleri oluşturmaktadır. 

 

Birçok ailenin ve eğitim talebinde bulunan kişilerin en önemli ihtiyacı doğru eğitmen ile buluşamamasıdır. Özel ders, mentörlük ve koçluk gibi gereksinimler için açılan platformların çoğu sadece kullancıların ortama kayıt olmaları içim hizmet sunmaktadırlar. Bu ise hizmet talebinde bulunacak kişilerin güveni konusunda eksik noktalar bırakmaktadır. Birincisi maddi kayıplar, ikincisi ise zaman kayıpları yaşanmaktadır. Bu ise çok ciddi ve çözülemeyen bir sorun olarak hep yakınılan bir sorundur. 

 

EğitimNoktam bu sorunun çözümüne yönelik en etkili bir platformu oluşturmuştur. Eğitmenler kayıt olma süreçlerinde, EğitimNoktam Ekibi tarafından incemelerden geçmektedir. Eğitmenlerin platforma kabulleri için birçok belge talep edilmekte, bunları doğruluğu kontrol edilmekte, eğitmenlere görüşmeler yapılmaktadır. EğitimNoktam, hizmet kalitesi için eğitmenlerle ilkelerine yönelik aynı anlayışta olduğuna kanaat getirdiği eğitmenlerle anlaşma yapmaktadır. Bu anlaşmalarda, şeffaflık, haftalık asgari öğrenci kabulü, kendini geliştirme taahhüdü, etik ve ahlaki kurallara riayet etme, salgın sürecinde ise gerekli tedbirleri aldığına dair belgeleme yapma gibi unsurları içermektedir. 

 

En sonunda eğitmenleri platformlarına kabulleri gerçekleşmektedir. Eğitmenlerin platforma kabulleri ile kalite denetim sistemine girmeleri başlamış olur. Eğitmenler, bu sistem tarafından 4 düzeyden oluşan puanlama sistemine tabi olurlar. Eğitmenlerin, ileri düzey öğrenenler, STEM alanı mentörlüğü, etkili mentörlük ve tutorluk gibi eğitimlerden geçmeleri kalite düzeylerinin belirlenmesine etki edece skorlara yansır. Bunun yanında danışan(eğitim alanlar) tarafından verilen beğenme sayıları, olumlu yorumlar, Kalite Değerlendirme Sistemi'nin algoritması tarafından aylık olarak otomatik şekilde güncellenir. Eğitmen Skorlarına dayalı levellar, belli kısıtlarla eğitmene sunulmaktadır. Örneğin, Q4 levelı en alt level olup, mesajlaşma ve randevu verme yetkileri bulunmamaktadır. 

 

Eğitmenlerle karşılaşılan sorunlar ekibimize direkt olarak bildirilmektedir. Ekibimiz bu sorunlarla ilgili olarak en geç 3 iş günü içinde gerekli önlemleri almaktadır. 

 

Tüm bu kalite değerlendirme sistemi önlemleri,  EğitimNoktam ekibi tarafında geliştirilmek üzere  Ar-Ge çalışmaları sürekli olarak sürdürülmektedir. 

EN Ekibi