E-K-2025070242-103

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: xxxxxxxxx Doğum Tarihi: 10.01.1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Program Üniversite Yıl Lisans Ev idaresi bölümü Anadolu Üniversitesi 30-09-1997 İşletme Fakültesi Anadolu Üniveristesi 02-06-2018 Y. Lisans SBE İnsan Kaynakları Yönetimi( Tezli) Hasan Kalyoncu Üniversitesi 06-03-2014 Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Yetenek Yedeklemesi Yoluyla İnsan Kaynakları Havuzu Oluşturulması: Sarıyer İlçesinde Bulunan Orta Dereceli Özel Okullarda Bir Alan Araştırması (Yrd. Doç. Dr. Nuri AVCI) Özet: Bu çalışmada, işletmelerdeki çalışanları güçlendirme ve yeteneklerinin tespit edilerek geliştirilmesi, yeteneklerle ilgili kavramsallaştırma ve uygulama çalışmalarının geliştirilmesine yönelik bir bakış açısı oluşturmak ve bu yeteneklerle işletme performansı arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Yetenek, Güçlendirme, Temel Yetkinlikler, Yetenek Yedeklemesi, İK Havuzu Görevler: 1985-1990: Halk Eğitim Merkezinde Giyim ve Tasarım Öğretmenliği 1990-1997: MEB İlk Öğretim Okullarında İş Eğitimi Öğretmenliği. 1997-2000: Ev İdaresi-iş Eğitimi Öğretmenliği, Ebru Sanatı usta Öğreticiliği( Halk Eğitim Merkezi), Giyim ve Tasarım Öğretmenliği, Sosyal Danışmanlık( Çoşkun Dersanesi Çorlu) 2000-2010: Çorlu Özel kolejde İş Teknik Eğitimi Öğretmenliği( Çorlu Özel Kolej) 2010-- : Görsel Sanatlar Öğretmeni (Özel Mürüvvet Evyap Koleji). Sertifikalar: 1.Okul öncesi Eğitiminde Yaratıcılık ve Problem çözme Becerisi eğitim sertifikası Eğitimcilerin Eğitimi katılım sertifikası 2.Internassional Baccalaureate organizasyonu IB sertifikası 3.Internassional Baccalaureate Organizasyonu IB ilk yıllar programı “Müfredat ve Planlama “çalıştayı ‘na katılım sertifikası 4. Pratik OSGB İş sağlığı ve güvenliği temel eğitim katılım sertifikası 5. İnsan Kaynakları yönetiminde Koçluk Eğitim ve Danışmanlık sertifikası 6.House of Human “Zaman Yönetimi” eğitim sertifikası 7. House of Human “Veli Öğrenci İletişiminde Koçluk Penceresi” eğitim sertifikası 8. MEB “Sorgulamaya dayalı eğitim” sertifikası 9. Genç Bilge Yetenek Geliştiren Aile Eğitim Sertifikası 10-Bahçelievler Kaymakamlığı “Etkinlik Geliştirme Yarışması” Teşekkür Belgesi 11-Sarıyer Kaymakamlığı Öğretmen Başarı Belgesi 12- Internassional Baccalaureate Organizasyonu IB “Sorgulama” Katılım Sertifikası 13-Sanat terapi sertifikası Katılınan Sergiler: 1987-Türk sanatları sergisi ,Yılın Sergisi 2002- Tekirdağ Sarıköşk Türk Sanatları Sergisi 2003-2006-yılın da her yıl olmak üzere Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım sergisi 2012-Sarıyer kaymakamlığı Geleneksel Türk Sanatları sergisi Ödüller: 1986- Sanatta kompozisyon ödülü 1986-Sütçü İmam Üniversitesi sanatta tasarım ödülü birincisi 1988-K. Maraş H.E.M en iyi sanat tasarımı ödülü 1989-K. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi sanatta il birinciliği 1995-K.Maraş H.E.M Türk sanatları il birinciliği(grup çalışması) 2000-Çorlu Haber Gazetesi Yılın annesi 2003-Çorlu M.E.M Atıklarla sanatta bölge birinciliği 2010-Bülent Ecevit Üniversitesi Ebru ve Sanat Özel Ödülü 2011-Sarıyer Kaymakamlığı, Görsel Sanatlar (Teşekkür Belgesi) 2012- Sarıyer Kaymakamlığı Geleneksel Türk Sanatları (Başarı Belgesi) 2015- Güncel sanat dergisi uluslararası öykü birinciliği 2016-Kazakistan -Türkiye Türk Şair ve yazarları etkinliği Teşekkür belgesi 2016-Kazakistan .- Türk şair ve yazarlar etkinliği Jast- Ay Teşekkür belgesi 2016-Türkiye-Kazakistan Edebiyat ve Yazarlar Katılım Belgesi 2017-Uluslararası Plastik Sanatlar kolonisi Teşekkür Belgesi 2017-Liseler arası Bilimşenliği Teşekkür Belgesi 2018-Her Çocuk Özeldir” Sanat Eğitimi Projesi Teşekkür Belgesi 2018-Işık Üniversitesi “Ekslibris “ Teşekkür Belgesi Verdiğim Seminerler: 1-Yeteneklerin Yedeklenerek Yetenek Havuzlarının Oluşturulması(Orta dereceli okullarda) 2-Üstün zekalı çocuklarda yeteneklerin geliştirilmesi 3-Eğitim materyallerinin yetenek geliştirmekteki rolü 4- Geleneksel Türk Sanatlarının uygulanması 5-Ebru sanatının insan psikolojisine etkileri 6-Sanatta eğitim materyalleri 7- Sanatta yetenek havuzlarının oluşturulması 8-Geleneksel Sanatlar ve Doğa İşbirliği 9-Doğanın sanata katkıları 10-Sanat ve insan 11-İlköğretim okulların da Görsel sanatları öğretme teknikleri 12-Türkler de boyama ve dokuma teknikleri 13-İnsan Kaynaklarında Yetenek Havuzları Nasıl Oluşturulur? 14-İKY’de Yeteneklerin Keşfedilmesi 15-İKY’de Yetenek Geliştirme Teknikleri 16-Yetenekli Ailelerin Yetenekli Çocukları 17-Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde Öğretmen Eğitimi Programı 18-İstanbul Aydın Üniversitesi “1. Yetenek Geliştiren Aile” çalıştayına konuşmacı olarak katıldı 19-Kazakistan-Türkiye ortaklığıyla, Türk Medeniyetleri vakfının gerçekleştirdiği çalıştayda “Türklerde Kadın “ konulu bildirim kabul edildi Yayınlar 1.Yılmaz, Behiye and Avci, Nuri (2014), “Establishing of the Human Resources Pool with the Method of Talent Backup in Organizations: A Research among Private Secondary Schools in Istanbul in Sariyer District” Journal of Gifted Education Research, 2014, 2(2), p.1-15, ISSN: 2147-7248, http://uyad.beun.edu.tr/ 2012-Recycling ındustry “atıklara sanatsal dokunuş” dergisinde çalışmam yayınlandı 2015- Güncel Sanat Dergisi Sanatsal öyküler ( Uluslar arası) 2015-Kırmızı Etek ve Beyaz Papatyalar öykü kitabı yayınlandı 2015- “Maviliklerde Sefer etmek” kitap ortak yayın yayınlandı 2016--Mektup Edebiyat Dergisi köşe yazarı 2019-Yetenek Eğitimi dergisi köşe yazarı 2020- Unutulmaya Yüz Tutat 100 Türk Büyüğü antoloji kitabı 2020-Badiş ile Mrviş çocuk öykü kitabı 2020-Öykü kapısı çocuk öykü kitabı

Uzmanlık alanları

Resim-İlk-Ortaokul Sanat Terapisi
EğitimNoktam eğitmenlerinin seçimi kalite denetimi yapan bir ekip tarafından yapılır. Her eğitmenin uzmanlık alanı ile ilgili belgeler ekip tarafından kontrol edilir. Eğitmenlerin hatalı davranışları bildirimler tarafından izlenir. Eğitmenler, Kalite Denetim Sistemi ile reytinglenir. Belli eğitimlerden geçerler. Devamlı olarak kendilerini geliştirirler.
Kalite İzleme Sistemi, her eğitimenin Q4 ile Q1 düzeylerinde yer alması için farklı parametrelerle ölçümler yapar. Bu parametreler, yorumlar, beğeniler, alınan eğitimler gibi ekibimiz tarafından SER skoru hesaplanmasında kullanılır. Eğitmenlerin SER skorları otomatik olarak aylık hesaplanır. Bu skorlara göre eğitmenlerin görünürlüğü değişecektir. Her bir kalite seviyesinde eğitimenlerin sistemde yapabilecekleri sınırlandırılmıştır. Bu durum eğitmenlerin kendilerini geliştirmeleri ve kalite odaklı çalışmalarını sağlayacak bir sistemdir.
EğitimNoktam eğitmen ekibi, titiz bir seçim sürecinden sonra oluştur. Kendi alanında uzman olan tüm eğitmenler, EğitimNoktam eğitmen ekibine katılmak için başvuru yapabilir. Eğitmenlerin, kendi sayfalarını oluşturmaları, sınıf açmaları gibi bir çok olanak sistem tarafından kendilerine sunulmaktadır. Eğitmenlerin EğitimNoktam'da var olmaları, çocuklarının ya da kendilerinin eğitimlerini en kaliteli eğitmenler tarafından almak isteyen kişiler tarafından yakından takip edilmektedir. Eğitmenlerin eğitimle ilgili yazı yazmaları, video ve eğitim materyal içeriği paylaşmaları sistemde onları aktif ve görünür hale getirecektir. Tüm bu gereklilikleri yerine getiren ve kendini geliştiren eğitmenlerin sitede yer alması böylelikle sağlanmış olacaktır.
Bu kullanıcı için doküman yok
Bu öğretmen için video yok
Bu öğretmen için makale yok

Öğrenci geribildirimi

Q4 SER
09/2020

    0.00

Yorumlar

Şu anda inceleme yok