sınırlı kota 1 ÖĞRENCİLER

Akademik Yayıncılık Danışmanlığı

Image Description
Dr. Hasan Said Tortop Oluşturan  | Kontenjan : 9
100.00 ₺ 120.00 ₺
Paylaş:

Açıklama

Bu eğitim kapsamında, akademik yayın yapma, akademik yayın yaparken dikkat edilmesi gerekenler,  nitel ve nicel araştırma yöntemleri, bir akademik makalenin yazımı ile ilgili tüm süreçler, veri tabanları, akademik dergicilikte görevler, hakemlik, editörlük, doi, orcid gibi terimler daha bir çok konu bu danışmanlıkta işlenecektir. 

Doç.Dr. Hasan Said Tortop

Eğitmen hakkında

Image Description
1 Öğrenciler
3 Kurslar

<p style="text-align: justify;"><strong>Do&ccedil;.Dr. Hasan Said TORTOP</strong>, y&uuml;ksek lisans ve doktora &ccedil;alışmalarını bilim eğitimi &uuml;zerine yapmıştır. Akademisyenliğe ge&ccedil;işi (2012) &ouml;ncesi Milli Eğitim Bakanlığı&rsquo;na bağlı okullarda fen bilimleri &ouml;ğretmeni olarak &ccedil;alışmıştır. Bunun son &uuml;&ccedil; senesi &uuml;st&uuml;n/&ouml;zel yetenekli &ouml;ğrencilerin eğitim g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml; Bilim ve Sanat Merkezlerinde olmuştur.2012 yılında akademisyenliğe B&uuml;lent Ecevit &Uuml;niversitesi&rsquo;nde (Zonguldak) başlamıştır. 2013 yılında &Uuml;st&uuml;n Zek&acirc;lılar Eğitimi alanında T&uuml;rkiye&rsquo;deki ikinci dergiyi &ldquo;&Uuml;st&uuml;n Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi (UYAD) kurmuş ve edit&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; 2017 yılına kadar yapmıştır. Bunun yanında 2013 yılında Journal of Gifted Education and Creativity (<a href="http://dergipark.gov.tr/jgedc" target="_blank" rel="noopener">http://dergipark.gov.tr/jgedc</a>) ve Journal fort he Education of Gifted Young Scientists (JEGYS) (http://dergipark.gov.tr/jegys) dergilerini kurmuş ve halen edit&ouml;rl&uuml;klerini yapmaktadır. Bu dergilerden JEGYS uluslararası bir dergi olup SCOPUS indeksinde taranmaktadır. 2013 tarihinde &ouml;zel yetenekli &ccedil;ocukların eğitimi i&ccedil;in &Ouml;zel Eğitim Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Merkezi&rsquo;ni kurmuştur. Bu merkez b&uuml;nyesinde T&uuml;rkiye&rsquo;deki &ouml;zg&uuml;n iki programdan biri olan &Uuml;st&uuml;n Yetenekliler &Uuml;niversite K&ouml;pr&uuml;s&uuml; Eğitim Programı (&Uuml;Y&Uuml;KEP) Modeli&rsquo;ni hayata ge&ccedil;irmiştir. 2017-2019 yılları arasında İstanbul Aydın &Uuml;niversitesi Eğitim Fak&uuml;ltesi&rsquo;nde &Ouml;zel Eğitim B&ouml;l&uuml;m Başkanlığı ve &Ouml;zel Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. Halen İstanbul Esenyurt &Uuml;niversitesi Sağlık Bilimleri Fak&uuml;ltesi &Ccedil;ocuk Gelişimi B&ouml;l&uuml;m&uuml; &ouml;ğretim &uuml;yesidir. 2015 yılında Gen&ccedil; Bilge Yayıncılık şirketini kurmuştur. &ldquo;&Uuml;st&uuml;n Zek&acirc;lılar Eğitimde Farklılaştırılmış &Ouml;ğretim M&uuml;fredat Farklılaştırma Modelleri&rdquo;, &ldquo;&Uuml;st&uuml;n Yetenekliler &Uuml;niversite K&ouml;pr&uuml;s&uuml; Eğitim Programı &Uuml;Y&Uuml;KEP Modeli&rdquo; ve &ldquo;Bilgin ve İlgin Bilimsel Araştırma Projesi Yapıyor&rdquo;, &ldquo;Yaratıcı Anneye Sihirli Notlar&rdquo; adlı kitapları gibi 10 kitap yayınlanmıştır. Bu zamana kadar 40 a yakın ulusal ve uluslararası makalesi yayınlanmış, 10 a yakın proje y&uuml;r&uuml;t&uuml;c&uuml;l&uuml;ğ&uuml; yapmıştır. &Uuml;st&uuml;n yeteneklilerin eğitimi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı dahil yaklaşık 1500 &ouml;ğretmen eğitim vermiştir. &Ccedil;alışma alanları; &uuml;st&uuml;n/&ouml;zel yetenekliler eğitimi, farklılaştırılmış &ouml;ğretim, bilim eğitimi, psikoloji şeklindedir.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/Ef0KZAIJA-k" width="400" height="224" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>